Nijs

Reis nei Noard-Fryslân

De reis is in bytsje feroare.  De tiid is itselde: fan 22 o/m 27 maaie 2017. It programma is yn de Persoanlike útnoeging reis Noard-Fryslân te finen. De lêste dei fan Opjefte is fersetten nei 28 febrewaris 2016.  😀 (Klik earst efkes hjirûnder op Trochlêze)