Friesendroapen maaie 2022

1 maaie 2022 Underwerp:   Premjêre Fryske film Stjer wilens 21ste ‘Friesendroapen’ op Hilgelân Sneon 21 maaie is op Hilgelân (Helgoland) de Dútske premjêre fan de Fryske aksjekomeedzje Stjer. It is ien fan de programmaûnderdielen fan it 21ste Friesendroapen dat fan 20 oant en mei 22 maaie plakfynt. De Frysktalige bioskoopfilm fan de band De Hûnekop en…

Premjêre fiiftalige film op Memmetaaldei 21 febrewaris

Op 21 febrewaris is it de Ynternasjonale Memmetaaldei, in inisjatyf fan de Feriene Naasjes.Yn it ramt dêrfan organisearje it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en it MercatorEuropeesk Kennissintrum yn de mande mei Slieker Film de Nederlânske premjêre fan demeartalige film Der Krug an der Wiedau/Æ kro ve æ Virå/ E krouf bai e Wiidou/…