Nije Facebook side!

Fan hjoed ôf hat de Fryske Rie syn eigen Facebookside, dêr’t berjochten op útwiksele kinne wurde oer de trije Fryslannen. Dy side kinne jo fine troch op op dizze link te klikken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *