Keningsstipe?

Op Youtube is in nijsgjirrich liet pleatst by gelegenheid fan de ynhuldiging fan de kening. Nijsgjirrich om’t de makkers gebrûk meitsje fan it momint, 30 april 2013, om omtinken te freegjen foar út taal en ús sitewaasje. Klik it mar ris oan. De Ingelske en Dútske ferzjes binne skriftlike oersettings fan it liet.

Fryske ferzje:

http://www.youtube.com/watch?v=oRgXJFKNxdA

 

Dútske ferzje:

http://www.youtube.com/watch?v=mTYCTDnDHdc

Ingelske ferzje:

http://www.youtube.com/watch?v=DkIBFNiLT1s&feature=youtu.be

Vergelijkbare berichten