De uterste opjeftedatum foar it kongres is ferlingd oant 11 septimber! 


Utnûging foar it 28e Ynterfrysk Kongres op 15, 16 en 17 Septimber yn Ljouwert / Dokkum.


It folslein program fan it Ynterfrysk Kongres is hjir te finen: 05-Ynterfrysk-Kongres-Program.docx.