Utnûging en program Ynterfrysk Kongres 2022

De uterste opjeftedatum foar it kongres is ferlingd oant 11 septimber! 

Utnûging foar it 28e Ynterfrysk Kongres op 15, 16 en 17 Septimber yn Ljouwert / Dokkum.

It folslein program fan it Ynterfrysk Kongres is hjir te finen:
Program Ynterfrysk Kongres

Vergelijkbare berichten