Utnûging en program Ynterfrysk Kongres 2022

Utnûging foar it 28e Ynterfrysk Kongres op 15, 16 en 17 Septimber yn Ljouwert / Dokkum.

It folslein program fan it Ynterfrysk Kongres is hjir te finen:
Program Ynterfrysk Kongres

Vergelijkbare berichten