Sis Tsiis! Aksje foar goed Frysk op skoalle

Tongersdei 22 desimber 2016 – It Saailân fol mei minsken al fier foar it begjin fan de demonstraasje. It bestjoer fan de Fryske Rie wie der fansels ek by. Der komme mear Sis Tsiis-aksjes. Komme jo dan ek? De foto is makke foar www.itnijs.frl. Sjoch dêr foar berjochten en sykje op “Goed 300 minsken” en foar oare berjochten oer de tige slagge aksje sykje op “Sukses foar sis tsiis!” Altyd nijs op itnijs!

sis-tsiis-22-des-2016

Vergelijkbare berichten