Boeremoeting 2011 yn NF

                        PROGRAMMA 51e Ynterfryske Boeremoeting yn Noardfryslân 9-12 febrewaris 2011 Woansdei, 9 febrewaris 17.00 oere        Oankomst en it taroppen fan it wolkom troch dhr. Albert Pahl, Kreispräsident des Kreises Nordfriesland, de nije direkteur fan de Lânbouskoalle Bredstedt en dhr. Erk Hassold, foarsitter fan de Frasche Rädj / Friesenrat Sektion Nord. Lokaasje: Grünes Zentrum, Theodor-Storm-Str. 2…

Foto’s Hilgelân 2010

62  foto's steane op www.flickr.com, en noch 24 (oer it dûnsjen op snein) folgje nei de moanne juny (dy geane oer it fergees te uploaden maksimum fan 100 Mb!). Der steane ek noch 19 foto's út 2007 op. IT GIET SA: Gean nei www.flickr.com. <Search> rjochts op fryske rie. Klik op in foto, dan komt in…

Louwerter skotsploech

       Ljouwerter Skotsploech: sjoch www.ljouwerter-skotsploech.nl          Jongelju-Dûnsgroepen fan Enequist: sjoch  www.enequist.nl                Rob du Jardin en Grytsje Kingma: Rob wûn de publykspriis fan it Frysk Sjongfestival Liet 2009. De tekst is fan him en Grytsje. Rob is in Nederlânske fiolist, (‘ik kom út Switserlân”), en hat it Frysk leard. Syn winnende liet: “Dit is…